Ytterligare ett coronafall i Peipon koulu

Det är nu andra gången på två dagar som någon konstaterats bära på coronaviruset i Peipon koulu. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

På tisdagen konstaterades ett smittfall i Peipon koulu. På onsdagen hände det igen.

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu, den 14 april.  Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Samma sak hände på tisdagen, den 13 april. 17 personer i skolan utsattes då för smittan och försattes i karantän.

Den här gången har 13 personer exponerats för smittan, och också de har försatts i karantän.

Som vanligt i motsvarande fall har de exponerade och deras vårdnadshavare informerats av skolans rektor. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast fredagen den 16 april.

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet. I skolans lokaler görs en effektiverad städning.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.