Yrkesvägen är en bra lösning

Samarbete och synergieffekter branscherna emellan kan hållas på optimal nivå då vi alla verkar på samma ställe; detta gagnar såväl studerande som personal.

Yrkesinstitutet Inveon välkomnar planerna på att förlägga undervisningen i Edupolis fastighet på Yrkesvägen 1. Lösningen ger enhetliga utrymmen där samtliga utbildningar kan samlas under samma tak. Vi tror att verksamhet på ett ställe i Borgå förbättrar kvaliteten på verksamheten samtidigt som praktiska frågor kring exempelvis schemaläggning blir enklare att lösa.

Att kommunikationen underlättas torde vara en självklarhet. Här bör nämnas att Inveon verkat på två olika ställen (Haiko och Lundagatan) under hela sin existens och den erfarenheten gör att vi på Inveon uppskattar alternativet på Yrkesvägen speciellt mycket. Faktum är att Prakticums framtida enhet i Borgå är rätt liten mot enheten i Helsingfors; att dela en liten enhet ytterligare för inte med sig några positiva effekter, snarare tvärtom.

Samarbete och synergieffekter branscherna emellan kan hållas på optimal nivå då vi alla verkar på samma ställe; detta gagnar såväl studerande som personal. På Yrkesvägen finns ett restaurangkök, i alternativet med ett nybygge och verksamhet på Styrmansvägen finns det inte.

Ändamålsenliga utrymmen placerade på ett ställe som är lätt att nå också med kollektivtrafik torde öka dragningskraften bland studerandena och garanterar att våra ungdomar får yrkesutbildning på sitt modersmål i Östnyland även i framtiden.

Vi läser i tidningen att det inte råder samstämmighet mellan Prakticum och IUKKY beträffande pris och kvadratmetrar, men vi skall tro att förnuftet segrar och att vi inom en snar framtid får vara med och planera ändamålsenliga utrymmen för den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östnyland.

Anna Almgren-Malm, Tina Andersson, Leena Backman, Marina Boxström, Kjell Broström, Ben Ewalds, Maria Fagerstedt, Anne Gustafsson, Viveca Husberg, Mika Löf, Mikael Kulju, Tom Nykvist, Anne Räisänen, Elina Rantala, Rabbe Storgårds, Peter Tallberg, Emma Tuomainen, Peter Waltonen anställda vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Mer läsning