Yrkesutbildningslösning på svenska i sikte

EDUPOLI. Hit vill lärarna vid nuvarande Inveon gärna flytta. Bild: Kristoffer Åberg

Det är fräscht, fint och stort, alltför stort. Prakticums rektor Harriet Ahlnäs har granskat Edupolis lokaler i Estbacka som ett framtida placeringsalternativ för yrkesutbildning på svenska.

Det gick snabbt. Frågan om den östnyländska yrkesutbildningens framtid har ältats i närmare tio år. För en och en halv vecka sedan gick den finska yrkesutbildningssamkommunens styrelse, med ordförande Johan Söderberg, ut och erbjöd Prakticum lokaler i Estbacka i Borgå, i nuvarande Edupoli.

På torsdagen besökte Prakticums ledning Edupoli-fastigheten för första gången.

– Det är fräscht och fint, säger rektor och verkställande direktör Harriet Ahlnäs. Men alldeles för stort för våra behov, och hyresnivån är också litet för hög.

– Nu ska vi underhandla vidare och komma med ett motförslag till samkommunen.

Prakticum har erbjudits 7 000 kvadratmeter i Edupoli.

– Vi behöver kanske två tredjedelar, säger Ahlnäs. I dessa tider vill ingen utbildare satsa på för stora lokaler. Alla pengar som går till onödiga kvadratmeter är bort från personalkostnaderna.

Personalens syn

En del av personalen, de anställda vid Inveon, kommer i dagens ÖN med sin syn på saken på insändarplats. De välkomnar planerna på en framtida placering i Estbacka, vid Yrkesvägen. Till de stora fördelarna jämfört med andra alternativ är att hela den nya skolan ryms under samma tak.

Personalen anser att utrymmena är ändamålsenliga och ger möjlighet till samarbete och synergier.

– Det är bra att veta vad personalen vill, även om det inte är någon överraskning, säger Ahlnäs. Personalens åsikt har betydelse också när Prakticums styrelse samlas för att diskutera den här lösningen.

Motförslag

Ahlnäs ska nu utarbeta ett motförslag där hon preciserar hur stor areal Prakticum behöver i Estbacka och vad Prakticum är beredd att betala i hyra. Det här förslaget går till styrelsen.

– Styrelsen samlas nästa vecka och efter det har vi ett färdigt motförslag för IUKKY:s styrelse, säger Ahlnäs.

Allt måste ske ganska snabbt.

– Senast den 16 april måste allt vara klart, säger Ahlnäs. Då måste vi skicka in vår strategiansökan.

Då ska avtalet om överföring av nuvarande Inveons verksamhet till Prakticum vara klart, liksom placeringen av den nya utbildningslokalen.

Inte i centrum

Prakticum har hittills varit rätt så förtegen om sina planer i Borgå, åtminstone offentligt.

– Men vi har en färdig projektplan för ett nybygge som skulle placeras mellan Point Colleges nybyggnad och Haaga-Helia, säger Ahlnäs. Vi har visserligen ännu inte kommit överens med Borgå stad om tomten, men staden är medveten om våra planer.

Det nybygget skulle gå på 1 800 kvadratmeter. Som komplettering har man i Prakticum räknat med att hyra verkstadsutrymmen av den finska yrkesutbildningen i Harabacka.

– En fördel med Estbackainitiativet är att allt då finns under samma tak, säger Ahlnäs.

– En nackdel är att lokalen inte finns i centrum. De studerande som kommer längre ifrån blir tvungna att byta buss för att komma till Estbacka.

Det gäller då närmast de studerande som kommer österifrån. Också i dag har de som studerar i Haiko fått byta buss i Borgå centrum.

Stressigt

Stadsstyrelsen bordlade den här veckan sitt beslut om den finska yrkesutbildningens framtid eftersom man vill köra båda språkgruppernas utbildningslösningar jämsides. Det nya finska yrkesutbildningsbolaget ska heta Edupoint.

Nu är frågan på stadsstyrelsen lista igen måndagen den 26 mars.

– Vi måste godkänna den finska lösningen på måndag och sedan ta ett väldigt fast tag för att få en lösning också på svenska, säger styrelseordförande Jaakko Jalonen. Tiden håller på att rinna ut.

Jalonen sitter också som ordförande för Inveons styrelse.

– Den 15 april har vi styrelsemöte och då måste allt vara klart. Det är synd att det blir så här stressigt i slutskedet.

Måste bekänna färg

Stadsstyrelsens första vice ordförande Johan Söderberg är styrelseordförande för den finska yrkesutbildningssamkommunen, som alltså kom med erbjudandet till Prakticum om Edupoli.

– Det enda vi behöver behålla i egna händer i nuvarande Edupolis fastighet är ett processlaboratorium, säger Söderberg.

Till strategin för den finska delen av yrkesutbildningen i Östnyland hör att avyttra 10 000 kvadratmeter av fastighetsmassan.

Johan Söderberg fungerade under otaliga år som verkställande direktör för Inveon, Östra Nyland yrkesinstitut.

– Om du fortfarande var ansvarig för Inveon, skulle du då tycka att den här lösningen, med alla undervisningsutrymmen i Estbacka, är en god lösning?

– Det beror på Prakticums ambitioner här i Östnyland, säger Söderberg. Än så länge har de legat lågt med planerna för framtiden. Nu är det dags för Prakticum att bekänna färg.

Enligt ett tidigare beslut ska Prakticum ta över Inveon och de bildar ett gemensamt bolag.

Prakticum har nu undervisning i Borgå i Pomohuset.

Inveons linjer finns i Nimbushuset i centrum och i Haiko.

Prakticums och Inveons nuvarande utbildningslinjer i Borgå samlas under samma tak, eller som i Prakticums första alternativ, under två tak.

Enligt färska planer ska antalet studerande stiga från 320 till närmare 400 under de närmaste åren.

Mer läsning