Yrkesskolan behöver arbetsro och framtidstro

Bild: Kristoffer Åberg

Nu gäller det att samsas om en lösning och blicka framåt.

Helén Kurri

Fyra yrkesinstitut i Östnyland ska bli två från och med den första januari 2019. Point College och Edupoli ska bli Edupoint, och Prakticum och Inveon ska bli Prakticum.

I det finska bolaget förverkligas Borgås vilja om en regional och trespråkig yrkesutbildning. En fusion mellan Inveon och Prakticum skapar en starkt svenskspråkig utbildning, ett krav från bland annat Lovisa.

Vägen hit har kantats av stor oenighet mellan kommunerna och politisk maktkamp. Kommunerna har kommit överens men maktkampen ser ut att fortsätta in på målrakan.

Nu måste man kunna blicka framåt, och jobba för det gemensamma målet: att ge unga bra yrkesfärdigheter och regionens näringsliv kunnigt yrkesfolk, arbetsro och framtidstro.

Lokalfrågan för Inveon-Prakticum har hettat till samtalstonen mellan de två skolorna. Edupolis lokaler i Estbacka eller nybygge på västra åstranden? Det första är alldeles för stort och dyrt, det andra vill inte Inveon ha.

En del har hunnit befara att hela fusionen kanske går i stöpet.

Så illa är det knappast. I går kunde Prakticum på nytt bekanta sig med Edupoli, och det är ju i Borgå stads intresse att få en hyresgäst till lokaler som snart blir tomma. Inveon skulle vara den perfekta hyresgästen, så en kvalificerad tippning är att parterna hittar en lösning.

När man diskuterar lokaler, linjer och yrkesutbildningens innehåll och mål är det bra att komma ihåg de stora nedskärningarna, som förra regeringen fattade beslut om. Vi talar om en minskning av resurserna med omkring 400 miljoner euro, som redan syns och påverkar yrkesutbildningen.

Man kan fråga sig om det skulle vara försvarbart att bygga ett nytt Inveon på västra åstranden, som Prakticum vill, samtidigt som Edupoli och Pomo-huset töms på elever?

Runtom i landet har yrkesskolorna tvingats anpassa sin verksamhet efter ekonomin. Det svider, men är ett måste och varje skola ser över sitt utbud av linjer. Detsamma borde gälla här.

Årligen utexamineras bland andra kockar, husbyggare och chaufförer från Inveon. Behovet av yrkesutbildning för svenskspråkiga ungdomar i Östnyland kommer knappast att minska i framtiden, och de lokala företagen behöver också i fortsättningen kunnigt yrkesfolk.

Inveon, som länge levt på sitt sparkapital, måste anpassa sin verksamhet till en verklighet med minskade resurser och nya krav på utbildningen. Den färska reformen av yrkesutbildningen förändrar undervisningen i rask takt och lägger fokus på mer inlärning på arbetsplatsen och individuella studievägar. Efterfrågan på linjer förändras också.

Därför är det viktigt att få styr på hur och var yrkesutbildningen på svenska ska fungera i Östnyland. Det här är en fråga som har diskuterats alldeles för länge, med resultatet att Inveons sista år med undervisning i Haiko genomförs i utdömda lokaler. Att Inveons undervisning under många år finns i både centrum och Haiko är inte heller bra, varken för personalen eller för studerande. Osäkerheten om hur det ska bli är stor för eleverna och deras familjer, personalen och näringslivet.

En fusion av Inveon och Prakticum innebär en stark svensk aktör, som garanterar en yrkesutbildning på svenska i regionen. Men då måste man hitta en hållbar lösning på fastighetsfrågan, och avtalet som Inveon och Prakticum ska komma överens om måste tydligt definiera vilka utbildningar som ska finnas i Borgå.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning