Yle: var tredje fick problem i distansundervisningen

Många elever fick svårigheter i höst på grund av de problem distansundervisningen orsakade under våren. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild:

I höst behöver många elever hjälp med skolgången, visar Yles studier om distansundervisningens följder.

När Yle frågade slumpmässigt utvalda skolor hur distansundervisningen påverkat skolgången och vilka åtgärder som vidtas nu fick de svar av 19 kommuner. Många upplevde olika problem.

I Esbo behövde var tredje elev extra stöd. I Åbo och Torneå behövde var fjärde stöd och i Jyväskylä var femte.

Det betyder att behovet av stöd är stort i skolorna i höst. Undersökningen visar att det för en del elever var svårt att återvända till vardagen i skolan efter perioden av undervisning på distans.

En del kommuner tog hjälp av tutorer som anställts med det statliga stöd skolorna fick för att minska effekterna av undantagstillståndet. I många skolor gick stödet till undervisningen.

Mer läsning