Yle: Pyttis får flygfält

Bild: Kristoffer Åberg

Söder om motorvägen, nära Svartbäck, kommer ett flygfält öppnas i Pyttis, skriver Yle.

Flygfältet kommer att få en startbana på en kilometer. Den kommer att betjäna klubbar för hobbyflygning men också kunna utnyttjas för kommersiellt flyg, till exempel taxiflyg och flygföretag. Flygfältet kommer att förses med satellitnavigering, vilket innebär att fältet kan utnyttjas också i dåligt väder.

Det finns ingen bosättning alldeles i närheten av det planerade flygfältet, och invånarna förhåller sig positivt till planerna, skriver Yle.

Bakom flygfältet står företaget Paradox Marine som nyligen har köpt ett 90 hektar stor markområde av Pyttis kommun. Byggarbetena med fältet inleds antagligen i sommar.