Yle: Offren i Levi-branden var minderåriga barn från Pyttis

De tre offren för eldsvådan i Levi i Kittilä hörde till samma familj från Pyttis. De omkomna var minderåriga och gick i Huutjärven koulu. Den äldsta i syskonskaran klarade sig oskadd.

Enligt Yle kommer skolan och församlingen i Pyttis att erbjuda krishjälp på måndag för dem som behöver det. Ungdomsarbetare finns också på plats.

En minnesstund ordnas på tisdag kväll klockan 18 i Pyttis kyrka.

Branden ägde rum tidigt på fredag morgon i en timmerstuga. Stugan hade två våningar och var uthyrd till en familj. Inga vuxna fanns i stugan vid tidpunkten för branden.

Olycksutredningscentralen har inlett en undersökning om orsakerna till branden. I första skedet kommer man att fokusera på att undersöka olycksplatsen och höra vittnen.

Mer läsning