Yle: Femtio exponerades för bensen i Sköldvik

RESULTAT I AUGUSTI. De som exponerats för bensen har testats men de får vänta på sina resultat. Bild: Kristoffer Åberg

Exponeringen skedde endast ett kort ögonblick när kolväte läckte ut via avloppssystemet.

Enligt Yle var det i slutet av juni som femtio personer exponerades för det cancerframkallande ämnet bensen.

I andningsluften upptäcktes kolväte som innehöll bensen i mängder som översteg gränsen för när det är skadligt. Kraftverkets vd Kari Kolsi säger till Yle att kolvätet kom ut i avloppsnätet och den vägen till omgivningen.

Området tömdes på människor för drygt två timmar. För säkerhets skull testades alla som arbetade på området, de fick lämna urinprov. Det här gjordes för att dämpa oron och utesluta minsta lilla exponering, säger Kolsi.

Liknande situationer har uppstått vid några tidigare tillfällen. Kraftverket har rutiner för hur man ska handskas med motsvarande situationer. De officiella resultaten av provtagningarna kommer först i augusti, men för närvarande misstänks inte något allvarligare.

– På området görs regelbundet mätningar av luften som arbetarna andas. Nu var exponeringen endast ett kort ögonblick, läget skulle vara ett helt annat om det skulle vara frågan om åtta timmar, säger Kari Kolsi till Yle.