WWF på jakt efter Östersjöns miljövänligaste jordbrukare

För nionde gång letar Världsnaturfonden WWF efter Finlands Östersjövänligaste gård. Finländska lantbrukare kan själva via WWF:s hemsida lämna in sin ansökan fram till den 12 april. Arkivbild. Bild: Sonja Finholm/SPT

Driver du Finlands Östersjövänligaste gård? Ta då chansen att vinna 10 000 euro för dina miljövänliga odlingsmetoder.

För nionde gång letar Världsnaturfonden WWF efter Finlands Östersjövänligaste gård. Finländska lantbrukare kan själva via WWF:s hemsida lämna in sin ansökan fram till den 12 april.

I den internationella tävlingen deltar alla Östersjöns nio kustländer, Ukraina och Vitryssland.

Inledningsvis ska varje enskilt land utse en nationell vinnare, som får ett pris på 1 000 euro. Av alla de nationella vinnarna väljs sedan i höst den miljövänligaste lantbrukaren i hela Östersjöområdet, och hen prisas med 10 000 euro.

Syftet med tävlingen är att lyfta fram sådana lantbrukare som fungerat som föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag, i detta fall Östersjön. Tackvare tävlingen sprids också information och kunskap runt i hela Östersjöområdet.

I fjol tog Hammarudda gård på Åland hem segern i den finländska deltävlingen. Gården drivs av jordbrukarparet Ulla och Tage Eriksson.