Walk in-vaccinationerna fortsätter – ännu inga coronarestriktioner i Borgå

Borgåbor vaccineras i Konstfabriken. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I Borgå oroar man sig för att coronavirussutuationen försämras. Men ännu är det inte aktuellt med restriktioner.

Borgå stads ledningsgrupp beslutade vid mötet tisdagen den 13 juli att tills vidare inte göra några ändringar i coronarestriktionerna, men man uppmanar alla att beakta den förändrade epidemisituationen.

Saken kommer fram i ett pressmeddelande på tisdagen.

Där konstateras att Borgå ännu befinner sig i coronavirusepidemins accelerationsfas. Incidenstalet ligger nu vid 79,2. Under förra veckan var antalet konstaterade nya smittfall 18. Antalet exponerade var 113.

Nu hoppas man på att läget inte försämras ytterligare.

– Semestersäsongen och turismen i Borgå pågår för tillfället. Det är viktigt att stadsborna, turisterna och företagarna i turistbranschen agerar ansvarsfullt och tar hänsyn till hälsoaspekterna, så att situationen inte blir värre, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.

Fortfarande är det skäl att bära munskydd, ta hand om handhygienen och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

De så kallade. walk in-vaccinationerna på Konstfabriken som inleddes på måndagen kommer att fortsätta. Systemet kan utnyttjas av alla Borgåbor som är över 16 år eller som är 12–15-år och hör till en riskgrupp för att få sin första vaccindos utan tidsbokning. Speciellt önskas att de unga låter vaccinera sig.

– Unga har sökt sig till vaccinationer på ett berömvärt sätt, men vi hoppas att vaccinationstäckningen i denna grupp blir så hög som möjligt innan skolorna börjar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Hittills har ungefär 32 procent av Borgåborna i åldersklassen 12–19 år fått sin första vaccindos.

Infektionsläkare Jeff Westerlund påpekar att deltavarianten av coronaviruset, som konstaterats också i Borgå, verkar orsaka mera symtom än den ursprungliga virusvarianten – även hos unga.

– Symtom har förekommit även hos personer som redan fått sin första vaccindos. Hos dem har symtomen dock varit kortvariga, konstaterar Westerlund.

Walk in-vaccinationer ges på Konstfabriken måndagar, torsdagar och fredagar kl 10–14 så länge vaccindoserna räcker. Tidsbokningar för vaccination görs företrädesvis elektroniskt på adressen koronarokotusaika.fi. Telefonnumret för tidsbokning är 040 -455 000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på att bli uppringd.