Vrakletare fick jackpot på Sibbofjärden – nu siktar han på okänt vrak utanför Lovisa

RARITET. Hjulångare är sällsynta vrakfynd, även globalt sett, och ingenstans har man tidigare hittat en så gammal och så väl bevarad ångare som Diana. Här ses skovelhjulet. Bild: Sami Paakkarinen

Det är ingen nyhet att Östersjön är ett vrakdykarnas eldorado. Kallt vatten och låg salthalt gör att sjunkna farkoster bevaras sällsynt väl – det bevisar bland annat 1800-talshjulångaren Diana som nyligen upptäcktes utanför Gråskär i Sibbo.

– Östersjön är exceptionell i en global jämförelse, säger intendent Minna Koivikko på Museiverket och syftar på att vrakförekomsterna i finska vatten är ovanliga på många sätt.Låg temperatur och låg s...