Visor om damer, mymlor och gökar – visdiktaren Tove Janssons bortglömda pärlor dammas av

AVVPÄNANDE. Emma Klingenberg tolkar Tove Janssons bortglömda vispärlor med en frapperande bred uttrycksmässig skala enligt Östnylands recensent Mats Liljeroos. Bild: Karl Vilhjálmsson

Visdiktaren Tove Jansson uppmärksammas med en konsertföreställning på Svenska Teaterns Amos-scen. Östnylands recensent Mats Liljeroos berörs av den sympatiska helheten där vispärlor som fallit i glömska putsas av och tolkas av en uttrycksfull Emma Klingenberg.

Liksom Astrid Lindgren var Tove Jansson en gudabenådad visdiktare även om den biten av hennes konstnärsskap, på några lysande undantag när, tenderat falla i glömska. Emma Klingenberg bestämde sig dock...