Virusvarianten omikron har bekräftats – den smittade är bosatt i Helsingfors

Finlands första omikronfall bekräftades på torsdagen. Den smittade har nyligen återvänt till Finland från en resa till Sverige. Bild: Jeanette Östman/SPT

Personen som bekräftats vara smittad av den nya virusvarianten omikron har nyligen besökt Sverige. Hen bor i Helsingfors och är dubbelvaccinerad, uppger Helsingfors universitetssjukhus HUS.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att ett första fall av den nya virusvarianten omikron nu har bekräftats i Finland.

Det handlar om en person som återvänt hem efter att ha besökt Sverige. Smittan konstaterades i ett test som togs den 30 november.

Sex personer har varit i nära kontakt med den smittade och flera av dem har bekräftats vara smittade. Samtliga är familjemedlemmar. Utöver dem finns det inga andra exponerade.

Familjemedlemmarna har testats och resultaten av deras test är på kommande. Det är i nuläget oklart om de också bär på den nya virusvarianten.

Kontakterna har varit korta och munskydd har använts i alla situationer.

Personerna i den smittades resesällskap bor förutom inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt också inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

• Världshälsoorganisationen (WHO) har gett den nya virusvarianten namnet omikron. Organisationen säger i ett uttalande att preliminära data tyder på att omikron innebär högre risk för återinfektion än andra virusvarianter. WHO har klassat mutationen som "oroväckande", vilket är den högsta riskklassen, tillsammans med alfa, beta, gamma och delta.

• Den nya mutationen upptäcktes först i Sydafrika och Botswana.

• Omikron uppvisar betydligt fler mutationer än tidigare varianter. Enligt Africa Center for Disease Control finns drygt 30 av dessa i de så kallade spikproteinerna som används för ta sig in i kroppens celler och utgör måltavlan för majoriteten av vaccinen mot covid-19.

• På den så kallade ACE2-receptorn, den del av spikproteinet som först kommer i kontakt med cellen, har den nya varianten tio mutationer, rapporterar BBC. Beta- och deltavarianterna har, som jämförelse, tre respektive två.

• Vissa av mutationerna i omikron har upptäckts i tidigare varianter och har kopplats till en ökad förmåga för viruset att smitta och ta sig förbi immunförsvar. WHO räknar med att det kommer att dröja flera veckor innan man har en tydlig bild av varianten.

• Bioteknikföretaget Biontech som, tillsammans med Pfizer, tagit fram covid-19-vaccin har inlett studier av hur den nya mutationen reagerar på vaccinet. Biontech räknar med att kunna presentera data inom två veckor.

• Johnson & Johnson och Moderna har bägge meddelat att deras vaccin kan fungera sämre mot omikron, men att de arbetar med att ta fram uppdaterade versioner – något som de säger kan ta 100 dagar.