Viruset syns även i församlingarnas ekonomi

KÄRVT. Borgå kyrkliga samfällighet räknar med att coronaepidemin leder till minus i kassan under de närmaste åren. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå kyrkliga samfällighet räknar med tapp kommande år. Svårt att nå ett plus år 2022.

Borgå gemensamma kyrkoråd konstaterar att det blir svårt att nå målet om ett positivt verksamhetsår 2022, eftersom följderna av coronaepidemin också syns i intäkterna från kyrkoskatten. Hur mycket de minskar klarnar troligen under hösten. Den kyrkliga samfälligheten har ställt ett överskott som mål för bokslutet år 2022.

Gemensamma kyrkorådet tog också del av bokslutet för år 2019. Räkenskapsperiodens resultat landar på ett minus på drygt 200 400 euro, vilket är aningen mindre än motsvarande minus år 2018. Underskottet ska täckas med tidigare års överskott.

Samfällighetens verksamhetskostnader höll samma nivå som år 2018. Intäkterna från kyrkoskatten var 9,4 miljoner, vilket är mindre än budgeterat, även om de var något högre än år 2018. Förutom kyrkoskatten erhöll samfälligheten dessutom en knapp miljon i statlig finansiering.

En strategi för att nå en balanserad budget är att fortsätta arbetet med att minska fastighetskostnaderna. Det handlar bland annat om planerna för församlingshemmen i centrum.

Antalet medlemmar i församlingarna minskade under räkenskapsperioden med 464 medlemmar och uppgick i slutet av året till 34 872. 69,2 procent av invånarna i Borgå tillhör samfällighetens församlingar. Det är en minskning från år 2018 (70,3) men högre än hel landets medeltal, som är 68,6 procent.

Mer läsning