Viruset kan vara hot och möjlighet

Är det verkligen rätt att låta åldersrasismen florera genom att med kluven tunga påstå att vi skall stänga in alla över 70 år för att skydda dem, och i samma andetag låta förstå att de är ett hot mot samhället som hotar ekonomin och hälsovården. Att påstå att alla över 70 år skulle vara sängliggande och sjuka är befängt! Se er omkring, se på alla samhällsbärande föreningar, alla de som har tid att delta i kulturlivet, samhällslivet och tredje sektorn utan vilka samhället på riktigt skulle falla ihop, vilka är det som aktivast är med i allt detta. Jo, just dessa nästan 70- och över 70-åringar som beslutsfattarna nu vill stänga in på obestämd tid.

Dessutom skall alla veta att där som de ännu yrkesverksamma betalar kommunalskatt gör vi pensionärer det också. Staden klagar också på att hemvården av dem som behöver den är så dyr, men inte ett knyst om hur mycket de vårdbehövande betalar staden för vården. För min mamma, till exempel, som behövde hemvård och mat i 1,5 månad för några år sedan kostade den, med hennes pensionsinkomster som grund, över 800 euro i månaden. Staden torde ha siffror som finns att tillgå ur bokföringen för hur mycket pensionärerna betalar i kommunalskatt jämfört med de som arbetar, samt utgifterna respektive inkomsterna för hemvården. Det skulle vara intressant att få se det i tryck en gång.

Men det är inte endast över 70-åringar som man nu vill åsidosätta, vi vet att många barn och unga känner ångest och uppgivenhet inför livet och framtiden. För att inte tala om ensamhet och brist på vuxenstöd och trygghet. Det om något är förlamande för samhället.

Nu stänger undantagslagen dessutom grundskolor, gymnasier, yrkes- och yrkeshögskolor samt universitet och både elever, studerande och personal förutsätts jobba på distans. Nu borde alla kommuner ta vara på den här tiden och låta barn, unga, studerande, lärare, forskare och universitetslärare gemensamt hitta konkreta verktyg för de risker vi lokalt, nationellt och globalt står inför. Distansundervisningen och tekniken för den kunde prövas genom föreläsningar om hälsa, mat, natur, klimat, miljöförstöring, nya innovationer, ekonomi, företagsamhet, omvårdnad av både människor, djur och natur, fred, samspel, förståelse och insikt samt glädje.

En månad eller två är kanske inte tillräckligt för att få en ny karta, men skulle vara en god grund att bygga vidare på. Hur fantastiskt skulle det inte vara om distansundervisning, distansbearbetning och distansmöten, i en kris där människor förhindras att mötas, skulle lyckas bli något som vi kan bygga vidare på. Det är ju människorna med alla sina tankar och kunskaper som är det viktigaste, men om tekniken pallar för det här upplägget så vet vi att den digitala plattformen verkligen kan användas som verktyg.

Ingalill Tuomolin Borgå

Mer läsning