Virtuella glasögon ska hjälpa strokedrabbade

Bild: Kristoffer Åberg

Sjukhusets nya enhet använder moderna metoder för att rehabilitera strokepatienter.

En ny enhet för rehabilitering av strokepatienter har öppnat i juni i Borgå sjukhus, och den invigs officiellt den 5 oktober. På strokeavdelningen arbetar en mångprofessionell arbetsgrupp. I gruppen ingår en neurolog, fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog, talterapeut och socialarbetare.

I rehabiliteringen utnyttjar man olika metoder, såsom virtuell verklighet. Borgå sjukhus deltar i ett pilotprojekt där man använder sig av virtuella glasögon, med vilkas hjälp man kan träna till exempel namngivning av föremål i ett virtuellt kök eller träna hur man förnimmer saker och ting genom att röra sig på gatan i en virtuell stad.

Strokeavdelningen samarbetar också med patientorganisationerna. Den lokala afasiklubben inom Hjärnförbundet ordnar kamratstödsverksamhet en gång i månaden på strokeavdelningen.

Mer läsning