Vindkraftsmöte i Liljendal

VINDMÖLLOR. Åtta vindkraftområden har anvisats i det nya förslaget till delgeneralplan för vindkraft i Tetom. Bild: Mostphotos

Förslaget till delgeneralplanen för vindkraft i Tetom anvisar åtta byggplatser för vindkraftverk. Allmänheten får mer information torsdagen den 6.6. på Liljendalgården.

Redan 2015 fanns det ett förslag till ett vindkraftområde i Tetom i Lovisa. Förslaget samlade 15 utlåtanden.

Nu har man ändrat både på planeringsområdet, projektets storlek och på kraftverkens placering. Därför går delgeneralförslaget till nytt påseende. Bakom planerna står Ilmatar Loviisa. Ramboll är konsult.

2015 presenterades två olika vindkraftsområden i Lovisa, det i Tetom och ett i Gammelby, med Suomen Tuulivoima som aktör. Gammelbyprojektet stötte på starkt motstånd.

I Tetom planeras nu åtta områden för vindkraft, en del nya vägförbindelser, en elstation och reserveringar för HELI-banan.

Vindmöllorna får ha en maximal navhöjd på 180 meter och en maximal höjd över havet på 340 meter.

Lovisafullmäktige har fått information om projektet vid en aftonskola i maj. Nu kallas allmänheten till ett infomöte den 6.6. klockan 18 på Liljendalgården.

Mer läsning