Vind blir till energi - i Tetom i Lovisa finns alla förutsättningar

FRÅN MALMGÅRDS BETESMARK. Fotomontaget visar hur möllorna skulle synas i landskapet från Malmgård sett, 4 kilometer från närmaste vindmölla. Bild: Lovisa stad

Vindkraft intresserar, det blev tydligt vid torsdagens möte i Liljendalgården. Frågorna var många och vindkraftsbolaget och konsulten ansträngde sig för att ge uttömmande svar.

Solen gassade och lockade till utevistelse men många Liljendalbor och andra intresserade samlades på torsdagen i Liljendalgården för att lyssna på bolaget Ilmatars och konsulten Rambolls representante...