Ville Andersson gör mönster för Arabia

DESIGNER. Lovisabördiga Ville Andersson skapade åtta nya mönster för Arabias klassiska kärl. Bild:

Lovisabördige konstnären Ville Andersson fick inbjudan om att skapa någonting helt nytt för anrika porslinstillverkaren Arabia. Resultatet blev en drömsk mönsterkollektion som går under namnet Clouds.

Ville Andersson, årets unga konstnär 2015, mötte förfrågan om någonting nytt för Arabia med en hel serie av fina mönster, speciellt med flera av tillverkarens mest kära föremål för ögonen. I varje nytt mönster han skapade fogade han in en förhoppning om att betraktaren skulle känna sig manad att stanna upp, ta en paus och drömma.

– Det tog en stund för mig att lära mig mera om Arabias designarv. Ganska fort märkte jag att naturen är ett återkommande tema så det kändes naturligt för mig att ha det som utgångspunkt, säger Ville Andersson.

Konstnären beskriver sina designteman, sina drömlika mönster som figurativa, men ändå kommer de med ett djup där det i slutänden är betraktaren som bestämmer vad bilderna föreställer.

– Jag vill ge rum för fantasi i mina arbeten. Skapa tomma ytor som andra får fylla ut, säger han om mönstren i serien Clouds, moln.

Ville Andersson skapade sina mönster genom att teckna dem för hand. Han tog sig också an utmaning att täcka tredimensionella objekt med tvådimensionella mönster; en utmaning som gav honom chansen att utforska nya sätt att förstå ytor.

Arabias historia och visuella arv inspirerade Ville Andersson i hans arbete, men hans sätt att formge mönster hämtat någonting nytt och unikt till helheten. I stället för att förlita sig på traditionella sätt att arrangera dekorativa element såg han till att de nya mönstren inte avgör hur ett kärl används eller hur det placeras på bordet.

– Det är ingen skillnad hur du dukar fram kärlet, det är alltid i rätt position.

Ville Anderssons arbeten är utställda fram till den 31 januari 2017 på Iittala & Arabia designcenter på Tavastvägen i Helsingfors. På webben, på adressen www.designcentrehelsinki.com har man möjlighet att rösta på sin favorit av de åtta olika mönstren ur serien Clouds.

Ville Anderssons utställning på Iittala & Arabia designcenter i Helsinfors.

Omfattar åtta olika mönster som han designat för Arabias klassiska kärl.

Utställningen pågår till slutet av januari.

Mer läsning