Villa Soltunas öde är beseglat – byggnaden rivs i höst

RIVNINGSFÄRDIGT. Villa Soltuna är i så dåligt skick att det enda alternativet är att riva huset Bild: Sibbo Kommun

Villa Soltuna, som Sibbo kommun bytte till sig i augusti, ska rivas. Delar av huset säljs på en offentlig auktion under hösten.

Sibbo kommun bytte Runebergs före detta daghem vid Nybrovägen i Nickby mot Villa Soltuna på Stora Byvägen i augusti. Det är resultatet av en lång beslutskedja. Kommunen ville komma åt tomten där trävillan Soltuna står eftersom den ligger strategiskt bra till.

– Den fastigheten var den enda delen som fattades i kvarteret och nu kan kommunen bättre planera centrumområdet, säger lokalitetsservicechef Juha Pohjonen på Sibbo kommun.

Trävillan Soltuna har en drygt 2 000 kvadratmeter stor tomt. Runebergsstår på en närmare 7 000 kvadratmeter stor tomt. Hela den tomten ingick inte i byteshandeln.

Den gamla trävillans öde har engagerat Nickbybor.

– Vi har fått många förfrågningar om huset, både vad som ska hända med det och om vad som ska hända med delarna, säger Pohjonen.

Klart är att huset ska rivas, och myndigheten har beviljat lov att riva det. Villa Soltuna är byggt på 1920-talet och tidens tand har satt sina spår.

– Huset är i verkligt dåligt skick. Tyvärr har det också varit utsatt för ofog inomhus och klart tagit skada av det, säger Pohjonen.

Auktion

Delar av Villa Soltuna kommer att säljas på en offentlig auktion.

– Vi har fått förfrågningar om husets timmerstomme, om fönster och dörrar och om kakelugnarna. Nu ger vi den som vill en möjlighet att få en del av huset, säger Pohjonen.

Detaljerna kring auktionen är ännu oklara.

– Just nu reder vi ut hur en auktion kan genomföras. Vi letar efter någon som tar hand om den och utreder hur den tekniskt ska ordnas. Meningen är att auktionen ska vara så snabbt som möjligt, helst redan i oktober, säger Pohjonen.

Förutom vem som ska ta hand om de praktiska arrangemangen måste man också ta ställning till om huset – eller en del av det – ska rivas för auktionen eller om det är bättre att göra det efter att husdelarna bytt ägare.

– Tills vidare är allt öppet. En möjlighet är också att det blir en auktion på nätet, säger Pohjonen.

Inom september borde detaljerna ha klarnat.

Parkeringsplats

Alla delar från trähuset säljs som sådana, det vill säga i den kondition de är i vid köpet. I samband med auktionen får köparna även veta när de senast ska transportera sina nya ägodelar från tomten. Av allt att döma monteras åtminstone kakelugnarna ner före de säljs.

KAKELUGN. Det finns intresse för de två kakelugnarna i huset. Bild: Sibbo Kommun

Mindre delar av huset kommer att säljas i återvinningsbutiken vid kaféet Dösis, i de lokaler där Matkahuolto tidigare verkade.

När huset är rivet och tomten tom byggs den om till en parkeringsplats.

– Tomten är reserverad för en eventuell utbyggnad av skolorna i närheten, men kommer inte att bebyggas åtminstone under de närmaste åren, uppskattar Juha Pohjonen.

Till dess har Nickbyborna mer parkeringsutrymme.

Mer läsning