Villa Haiko fick engångsbidrag på 50 000 euro

BIDRAG. Albert Edelfelts stiftelse fick ett engångsbidrag på 50 000 euro av Borgå stad för bygget av Villa Haiko i anslutning till Albert Edelfelts ateljémuseum. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade vid sitt möte i måndags att bevilja ett bidrag på 50 000 euro till Albert Edelfelts stiftelse.

Stiftelsen driver sedan gammalt Albert Edelfelts ateljémuseum i Haiko och på sensommaren invigdes ett nybygge, Villa Haiko, ett stenkast från museibyggnaden.

I den nya utställningsbyggnaden på 250 kvadratmeter finns utställningsutrymmen samt butik, info och toaletter. I byggnadens förråd placeras stiftelsens värdefulla arkiv och boksamling och på vintern föremål från ateljémuseet.

I den permanenta utställningen på Villa Haiko visas konstverk av Albert Edelfelt som ägs av stiftelsen samt högklassiga utställningar som byts varje år med tonvikt på sommarperioden.

Borgå stad understöder stiftelsens byggprojekt med ett engångsbidrag på 50 000 euro som beviljas ur anslagen för kultur- och fritidstjänsternas förvaltning i budgeten för år 2020.

Mer läsning