Vill du bo i Borgå Energis gamla hus?

BOSTAD. Enligt detaljplaneändringen, som nu är inne på slutrakan, kan Borgå Energis fastighet förvandlas till bostäder. Bild: Victor Stenberg/Arkiv

Stadsplaneringsavdelningen i Borgå ordnar ett öppet diskussions- och informationsmöte i morgon, tisdag. Temat för mötet är den detaljplaneändring som beretts för Borgå Energis tomt vid Mannerheimgatan.

Informationsmötet hålls i Äppelbackens servicecenter klockan 17-18, tisdagen den 12 februari. Detaljplaneändringen är på god väg att bli färdig, och under våren torde förslaget till ändring kunna läggas fram till påseende.

Den nya planen ska göra det möjligt att bygga bostäder på tomten, bland annat i energibolagets gamla kontorshus. Kvarteret kan också byggas tätare, och man undersöker också olika parkeringsalternativ.

Mötet börjar med att Pohjola Rakennus, som gjort en planeringsreservering för tomten, presenterar sitt projekt. Planläggningsarkitekt Emilia Saatsi berättar om hur planprocessen framskrider.

Mötet är öppet för alla.

Mer läsning