Vilken författare vill du se i Diktarhemmet?

FÖRFATTARE SÖKES. Svenska litteratursällskapet i Finland söker nu en ny författare som får rätten att bo i Diktarhemmet. Fritt formulerade förslag tas emot, liksom direkta intresseanmälningar av författare. Bild: Kristoffer Åberg

Författaren Christer Kihlman flyttade ut från Diktarhemmet i våras, nu söker Svenska litteratursällskapet i Finland en ny författare som får rätten att bo i det korallröda huset intill Domkyrkan i Borgå.

Diktarhemmets nya invånare utses av en kommitté utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska författareförening. Nu ber kommittén om fritt formulerade förslag av envar på författare som kunde bo i Diktarhemmet. Kommittén tar också emot intresseanmälningar av författare som anser att de själva uppfyller kriterierna för att bo i Diktarhemmet.

Den nya författaren kan flytta in Diktarhemmet tidigast den 1 januari 2018. Författaren i fråga "förväntas vara aktiv inom den svenska litteraturen i Finland", och hen får bo kostnadsfritt i Diktarhemmet.

Holger och Mathilda Schildt skänkte Diktarhemmet i Borgå till Finlands svenska författarförening år 1921 för att användas som ett svenskt författarhem. I Diktarhemmet, byggt på 1760-talet, har sedan dess bott sju författare.

Finlands svenska författareförening överlät år 2001 Diktarhemmet till Svenska litteratursällskapet i Finland.

Förslag och intresseanmälningar kan inom oktober månad sändas till diktarhemmet@sls.fi eller per post till Finlands svenska författareförenings kansli i Helsingfors.