Vilken är målgruppen för alla små lägenheter i Nickby?

Vem bestämmer storleken på de lägenheter som byggs?

I Nickby byggs kontinuerligt många höghus som helt ändrar byns karaktär. I allmänhet verkar de väl anpassade till miljön. Det är viktigt de att som flyttar in integreras och trivs på sin nya hemort. I ÖN (23.10) berättas om nya ARA-bostäder vid Stora byvägen. Totalt står tätt intill varandra på en liten gårdsplan fyra höghus med 165 hyreslägenheter på maximalt 57,5 kvadratmeter, varav 103 är enrummare på 22-29,5 kvadratmeter.

Vilken är målgruppen för så många små lägenheter? Knappast de barnfamiljer man önskar ska flytta hit. I Sibbo finns mycket få studieplatser på andra stadiet, och många arbetstillfällen finns knappast heller. Sibbos utvecklingsdirektör framhåller i intervjun att kommunen håller fast vid diversifierat byggande och inte vill ha hela ARA-kvarter.

Hur har man tänkt i det här fallet, och vem bestämmer storleken på de lägenheter som byggs?

Gunilla Eklöf, Nickby

Mer läsning