Kyrkoby fick besök av stor vildsvinsflock

ALLÄTARE. Vildsvin tycker om det mesta som hittas i naturen. Bild: Mostphotos

Henrik Enholm från Sibbo jaktvårdsförening säger att vildsvinen är intelligenta djur.

Ett tecken på vildsvinens intelligens är det sätt en flock på tjugo djur tog sig fram genom Kyrkoby i tisdags.

– Först gick de till kyrkan, sedan till kyrkogården och efter det till fabriksområdet. Det sägs att de också passade på att gå till skolan, säger Henrik Enholm.

Hos oss är det än så länge ovanligt att få se vildsvin i tätorter, men annat är det till exempel i Berlin. Där trivs de bra. Mat finns det gott om i avfallstunnor och som fredade djur hotar ingen jägare bakom knuten.

Det behövs en sugga som grisar och rätt snabbt har man en stam.

Henrik Enholm berättar att vildsvinen är allätare och i vissa fall är de finsmakare, men om inte nypotatis av den rätta sorten hittas, duger as bra. Äppelskörden har varit ovanligt stor i år och det kan hända att det var äpplen som lagts i komposten som lockade vildsvinen till Kyrkoby.

Vildsvin har setts på olika håll i Sibbo. Det går inte att tala om en invasion, utan det handlar om att vildsvin är ett djur som förökar sig snabbt.

– Betydligt snabbare än rovdjur. Det behövs en sugga som grisar och rätt snabbt har man en stam.

Ledarsugga

Allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Akut form av börjar med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd.

Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses.

Djuren dör vanligen inom fem till tio dagar.

Finns också en långsammare form med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Sverige.

Vildsvinen bökar i jorden i jakt på mat, de tycker till exempel om insekter. Skadorna på odlingar kan bli stora om djuren tar sig in i sädesfält eller potatisland.

– De kan också böka i gräsmattan. I Sverige säger man att de är goda skogsbrukare. När de bökar i jorden blir grundvegetationen uppluckrad och gör det lättare för trädfrön att slå rot. Men i odlingarna är de skadegörare.

Jägarna försöker hålla stammen i schack. Vildsvinsgaltar får skjutas året om. En sugga med kultingar är fredad från 1 mars till 31 juli.

– I fjol sköts det tolv vildsvin i Sibbo, i år har vi ännu inte kommit i gång med jakten.

Ett vildsvin är inget lättjagat djur. De är skygga och rör sig oftast i skymningen. De har god hörsel och god vittring och de rekognoserar omgivningen noggrant.

– Det är också viktigt att inte skjuta ledarsuggan. Det är den som reglerar stammen genom att bestämma vilka suggor galtarna får betäcka. Om ledarsuggan skjuts bort, betäcker galtarna alla suggor och stammen ökar explosionsartat.

Ledarsuggan känns i igen på storleken. Den väger 100–200 kilo och är markant större än årsgrisarna som väger ungefär 70 kilo.

– Om det är tillräckligt ljust kan man suggans hängande spenar, det är ett tecken på att den diar.

Inom Sibbo jaktvårdsförening jagar man vildsvin framför allt genom att lägga ut åtel som lockar vildsvinen till sig.

– Vi gör det också med tanke på odlingarna. När det finns ätbart på annat håll, håller sig djuren borta från åkrarna.

Om ledarsuggan skjuts bort, betäcker galtarna alla suggor och stammen ökar explosionsartat.

Afrikansk svinpest

Vildsvin vandrar in från öster och söder. Populationen är tätast i Kymmenedalen och östra Nyland.

– Från öster får vi ingen information, men vi vet att afrikansk svinpest nu finns i hela Baltikum. Ännu för en tid sedan sade man att pesten inte förekommer på Ösel. Den främsta smittobäraren är människan. Viruset kan leva i ett svinkadaver i ett och halvt års tid. En skogstraktor som kör över ett dött djur, för smittan vidare till följande arbetsfält. En bärplockare kan få viruset på sina stövlar. I Estland krävs det dubbla stängsel runt tamgrisgårdar, men ändå har man inte lyckats hålla pesten borta. Den är mycket aggressiv.

Afrikansk svinpest smittar enbart från svin till svin. Men den jägare som månar om sin hälsa, bör låta kontrollera köttet.

– För både trikiner och afrikansk svinpest. Trikinundersökningen görs i privata laborationer och dem får jägaren betala för. Livsmedelssäkerhetsverket Evira testar svinpesten och tar ingen avgift för provet.