Viktigt med väckarklockor

Ibland behövs bara en promenad och utbyte av tankar för att ge utvecklingen en puff.

För cirka ett år sedan promenerade jag i nationalstadsparken tillsammans med ministern och miljöexperten Kaj Bärlund, som då ondgjorde sig över att Borgå inte satsat på sin unika park. Mötet resulterade i en liten artikelserie och bland annat miljörådet Jukka-Pekka Flander från Miljöministeriet inkluderades.

I dag har jobbet med parken kommit bra i gång och Bärlund gläder sig speciellt åt det samarbete som startats mellan landets alla nationalstadsparker. Han är inte orolig för Borgåparken nu längre utan litar på att den utvecklas, bit för bit.

Den här gången rör vi oss i Kungsporten bland affärer, tomma lokaler och nedskräpade, igenvuxna, gapande tomter. Ministern ser återigen ett tillfälle att ryta till. Han föreslår att staden i snabb takt skrider till åtgärder för att utreda om området kunde göras attraktivare.

Han gör tummen ned för hela planeringsprocessen, men vi konstaterar att den kan ingen i dag göra någonting åt. Det gick som det gick och det blev som det blev. Lärdom av historien går att ta, men nu är det viktigaste att göra Kungsporten fungerande. Det kräver nya tag och nya ögon.

Kaj Bärlund föreslår en arbetsgrupp med även externa expertmedlemmar. Efter en snabbkoll med tjänstemän och politiker blir det mer eller mindre klart att idén fallit i god jord. Vi kan vänta oss att Kungsporten lyfts på bordet i höst. Vad är bättre än det?

Stadsutveckling är ingen liten och enkel grej utan ett långsiktigt pussel som ibland kan kännas övermäktigt. Så många frågor är aktuella samtidigt och alla är viktiga för någon. Även om så gott som alla Borgåbor upplever att Kungsporten inte motsvarar de krav som ställs, är det naturligt att staden inte riktar all fokus på just den här saken. Vad som behövs är att någon agerar väckarklocka och ropar hej, nu måste vi göra något.

Bärlund hör till den kategori människor som aktivt deltar debatten för hembygdens bästa, även om han hoppat av dagspolitiken. Det kan Borgå vara tacksam för. Den här sortens väckarklockor behövs.

Då vi lämnar Kungsporten frågar vi varandra skämtsamt om vilken plats som borde väljas för nästa sommarvandring och kommer till att den saken nog hinner klarna. Först ska vi följa med hur arbetet med Kungsporten startar.

Tora Mattheiszen Nyhetschef