Viktigt att rösta

Den service som ska omorganiseras efter välfärdsområdesvalet berör oss alla i olika skeden av livet. Speciellt mycket berör den en då man är extra sårbar och i behov av hjälp. Det är ofta de svaga och utsatta som behöver mera stöd och hjälp inom social- och hälsovårdssektorn. Det kan vara fråga om långtidssjukdom, olyckor, missbruk, ekonomiska svårigheter, funktionshinder, ålderdom, samt barn och unga som behöver olika former av stöd. Dessa klientgrupper arbetar jag med dagligen.

Många av dessa har inte ork att ens följa med valet och har inte heller kapacitet att gå och rösta. Deras liv kan bestå av sådana svårigheter att varje dag är en kamp att orka leva. Därför är det viktigt att vi som orkar och har möjlighet ger vår röst till den kandidat som är lämpligast och mest kompetent att bestämma hur servicen inom social- och hälsovården ska se ut i fortsättningen.

Tove Munkberg SFP, Borgå