Viktigt att bevara invandrarservicen i Sibbo

Bakom förslaget om att pausa mottagandet av kvotflyktingar till kommunen finns tanken om att flytta personalen inom invandrartjänster till andra uppgifter. Det här är kortsiktigt och kunde bryta ner den kunskap som finns inom verksamheten just nu.

Samlingspartiet i Sibbo försöker, ivrigt påhejade av de mer öppet invandrarkritiska Sannfinländarna, sätta mottagandet av kvotflyktingar till kommunen på paus. Som allt oftare också i vår lokala demokrati försöker man hitta understöd för det här förslaget genom att bygga upp ett motsatsförhållande mellan olika grupper i samhället som behöver hjälp och stöd.

Det här är ett motsatsförhållande som inte finns på riktigt. Än så länge, med de resurser social- och hälsovården i Sibbo har, har vi utan att göra skillnad på människor utgående från ålder, kön eller bakgrund arbetat objektivt och likvärdigt genom att hjälpa, stödja och vårda alla som är i behov av det.

Att försöka gömma det här förslaget bakom det sparkrav som finns i kommunen och de knappa resurserna inom social- och hälsovården är inte schysst, inte som man samtidigt i budgetbehandlingen kommer med helt nya förslag på investeringar som inte tidigare funnits med i vare sig planer eller beredning.

Att resurseringen av social- och hälsovården är knapp stämmer, men det beror på att de flesta förslag om fler tjänster eller medel för att köpa tjänster inte godkänts. Inte helt sällan av just dem som nu ligger bakom det här förslaget. Knappheten inom social- och hälsovården hänger också ihop med den stora inflyttning som sker till kommunen, också den inflyttningen kraftigt driven av samma parti. Den kraftiga tillväxten har inte beaktats i resurseringen av social- och hälsovården.

Bakom förslaget om att pausa mottagandet av kvotflyktingar till kommunen finns tanken om att flytta personalen inom invandrartjänster till andra uppgifter. Det här är kortsiktigt och kunde bryta ner den kunskap som finns inom verksamheten just nu. Det kunde också leda till att personer som arbetar inom verksamheter väljer att fortsätta sitt arbete i någon annan kommun och det skulle leda till ett stort bortfall av satsade resurser. På grund av den redan knappa resurseringen och trycket som också coronapandemin innebär är det svårare än någonsin att hitta kunnig personal.

Vi kan inte veta hur till exempel den här eller ny pandemi, naturkatastrof eller annat ändrar på människors sätt att flytta och fly. Det är viktigt att hela tiden vara förberedd på ett liknande skeende som det vi såg 2015-2016.

De personer som anlände som flyktingar hos oss då, de behöver stöd än i dag och det är de berättigade till precis som de utländska personer som flyttat till oss med syftet att arbeta i vårt land. Jag finner det ytterst obehagligt att det i det förslag som lades fram görs en skillnad på människor som är värda en plats i vår kommun och människor som enligt förslaget inte skulle vara det. Steget är inte långt till att också dela in var och en av oss i samma kategorier, de som är värda social- och hälsovård och de som inte är det.

Vi är fortfarande en välbärgad kommun som erbjuder våra invånare god service. Vi har råd att också i framtiden satsa på att välkomna också nyanlända människor och människor på flykt från sitt eget hemland till vår kommun.

Micaela Röman, kommunfullmäktigeledamot (obunden), ordförande för social- och hälsovårdsutskottet, Sibbo

Mer läsning