Viktigaste skattesatserna oförändrade i Sibbo

TIDIGARELÄGGNING? Det återstår att se om det blir en tidigareläggning för exempelvis Söderkulla skola i Sibbobudgeten. Det föreslår SFP:s fullmäktigegrupp.Bild: Kristoffer Åberg

Sibbofullmäktige beslutade i måndags att inkomstskattesatsen förblir 19,25 procent nästa år och att den allmänna fastighetsskatten hålls kvar vid en procent. Det blir en höjning endast på skattesatsen för obebyggd mark. Den stiger från fyra till fem procent.