Video: Blågröna alger jublar i sommarvärmen – Finska viken och Skärgårdshavet lider mest

Blågröna alger på Sarvsalö i Östra Nyland sommaren 2018. Bild: Johannes Nystén

Den blågröna algblomningen i Finska viken och Skärgårdshavet är kraftigare och mer utbredd än vad Finlands miljöcentral förväntat sig. Östersjöns näringsbelastning och det allt varmare klimatet ökar på algblomningen.

Värmeböljan som sköljer genom Finland ökar på algblomningen i Östersjön. Enligt väderprognosen fortsätter det mycket varma vädret hela veckan och den blågröna algblomningen väntas vara fortsatt kraftig de närmaste dagarna särskilt i de södra havsområdena, meddelar Finlands miljöcentral Syke. Också Finlands sjöar har lidit av riklig blågrön algblomning.

Den blågröna algblomningen är värst i Finska viken och Skärgårdshavet, där algläget till och med är värre än i Sykes prognos från juni. Det vindstilla och varma vädret har förstärkt bildningen av blågröna algområden.

Enligt Syke är Östersjöns näringsbelastning fortfarande alltför stor, trots att fosforbelastningen minskat med 60 procent och kvävebelastningen med 40 procent sedan 1980-talet. Havets återhämtning från näringsbelastningen är långsam på grund av att vattenmassorna i Östersjöns djupa områden är syrefattiga och har hög fosforhalt. Dessutom ökar klimatuppvärmningen på den blågröna algblomningen.

– Uppvärmningen i Östersjöområdet ökar risken för blågrön algblomning i framtiden. Vattenmassans allt kraftigare skiktning kan orsaka större syrefria områden, vilket i sin tur accelererar läckaget av fosfor från bottnen. De allt vanligare regnen vintertid sköljer mera näringsämnen till havet från avrinningsområdet, säger specialforskare Seppo Knuuttila i Sykes pressmeddelande.

Syke har följt med algläget och publicerat regelbundna rapporter om det sedan sommaren 1997. Den pågående blågröna algblomningen i Finska viken är den kraftigaste under detta årtionde.

Mer läsning