Vi vill ha vårdval

Kommer vi att få högkvalitativ vård på vårt modersmål? Den frågan har ingen ställt och ingen besvarat. Vi vet att det pågått diskussioner i vissa byråkratiska kretsar, men det är allt.

När diskussionen om en vårdreform tog fart för över ett årtionde sedan och då den förra regeringen t o m alldeles onödigt kraftigt förde fram vad man kallade "fritt val" jublade jag inom mig och tänkte att nu får vi i varje fall välja vård på svenska. Det förslaget förföll p g a kraftigt politiskt motstånd.

Den nuvarande lagen utesluter i praktiken möjligheten för oss att välja vård på svenska. Då Folkhälsan och övriga är uteslutna är vi tvungna att helt lita på den offentliga vården. Finns det inte svenskspråkig personal, får vi inte vård på vårt modersmål.

Kan vi fordra att vi alltid skall få vård på svenska, oberoende av om tjänsteleverantören är offentlig, tredje sektorn eller privat? Jag tycker det.

Alla partier måste förstå att det inte bara är en grundlagsenlig rättighet, utan något vi faktiskt har förtjänat.

Michael Berner Samlingspartiet, Borgå