Vi ska skynda långsamt när torget utvecklas

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det har varit riktigt roligt att se hur väl Borgåborna tagit emot jultorget och karusellen på torget i Borgå centrum. Positiva och glada inlägg fyller sociala medier. Borgåborna vill ha ett torg som sjuder av aktivitet, beroende på årstiden kan och skall aktiviteterna variera. Behandlingen av torgplanen är inne på målrakan och tanken är att fullmäktige ska godkänna planen i början av nästa år. Ett torg som är inbjudande, inkluderande och som samlar människor från olika åldersgrupper ligger i allas intresse.

Torgplanen har effekter på parkeringen på och runt torget. Alla parkeringsplatser på torget ska bort och likaså ska bussarna flyttas. Det har talats om att ersätta de parkeringsplatser som försvinner från torget med flera parkeringsplatser på det lilla torget bakom stadshuset.

Torgplanen medför också förändringar i trafikarrangemangen i centrum. Det finns en utredning om hur man kan tänka sig att ordna trafiken runt torget, grundtanken är att delvis freda torgmiljön från biltrafik. I vilken omfattning så sker beror på den politiska viljan och på vad vi beslutsfattare anser vara viktigt.

Det handlar inte enbart om parkeringsplatsernas vara eller inte vara runt torget. Eller hur vi tillåter biltrafik runt torget och i centrum. Det handlar i allra högsta grad om hur tillgängligt torget och hela centrum är för olika befolkningsgrupper. Många äldre som handlar på torget och i absoluta centrum ser gärna att området är tillgängligt också med bil. Överlag är många bilburna, och de som enbart cyklar till centrum bor ofta tämligen nära centrum. Också många företagare i centrum är betänksamma till en utveckling där torget och dess omedelbara omgivning inte är tillgängliga också för bilburna.

Det är lätt att rycka på axlarna och säga att några tiotals parkeringsplatser hit eller dit inte kan spela någon roll i ett centrum där det finns parkeringsplatser. Undersökningar visar nämligen att så är fallet. Likaså är det lätt att i teorin tycka att biltrafiken ska bort från centrum. För mig är det viktigt att utveckla torget och centrum så att alla befolkningsgrupper inkluderas.

Ännu finns det tid att diskutera och påverka centrumutvecklingen, fullmäktige har inte tagit del av planerna för hur parkeringen kan ordnas eller hur trafikströmmarna kring torget skall löpa. Det är klokt att skynda långsamt och göra förändringarna stegvis så att vi kan utvärdera effekterna. Det sista vi behöver är en utveckling där många känner att de inte är välkomna till centrum och till torget eller att det är för besvärligt att ta sig dit.

Jag tror att vi kan åstadkomma ett trivsammare torg med mera liv och rörelse utan att försämra tillgängligheten för en del av Borgåborna. Miljön i centrum och kring torget ska utvecklas för fotgängare, cyklister och bilister – ingen grupp ska uteslutas.

Mikaela Nylander (SFP) Stadsfullmäktigeordförande Borgå