Vi ses i Washington

Bild: Martti Kainulainen

Jan-Erik Andelin skriver om den nya geopolitiska axeln i sitt ledarstick.

"Vi ses i Washington" – repliken när två av de nordiska utrikesministrarna skiljs vid ministermötet i Borgå.

Under en kort och pressad tidtabell hade de talat sig samman inför det stora nordisk-amerikanska toppmötet i USA om en vecka.

Sveriges Margot Wallström uttalade sig klart avhållsamt till Nato, men i övrigt var tongången till hur relationerna till USA borde utvecklas positiv.

Till det omstridda handelsavtalet TTIP mellan EU och USA förhöll ministrarna sig genomgående välvilligt; Timo Soini tog udden av den Greenpeaceläcka som presenterat kritiskt material om det.

Det finns en ny geopolitisk axel, där Norden tillsammans söker direkta band till USA – komplementet att ha när spektret mellan de europeiska syskonen i EU och Nato blir allt brokigare.

Jan-Erik Andelin HBL:s Nordenkorrespondent i Stockholm

Mer läsning