Vi och de

Kanske vi kan börja med att verkligen försöka lyssna på varandra.

Människan är så funtad att hon fattar sina beslut utifrån känsla. Rätt ofta söker vi stöd för våra beslut i rationella argument. Ibland är det argumenten som styr känslan, andra gånger styr känslan va...