Vi måste sluta avveckla vården

Under måndagens möte med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelser blev det klart att de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus kommer läggas ner vid årsskiftet. Det här görs eftersom de gynekologiska dagskirurgiska operationerna skall koncentreras enbart till sjukhus med en förlossningsavdelning. Därmed kommer Borgå sjukhus bli utan de gynekologiska operationerna eftersom förlossningsavdelningen lades ner i slutet av år 2016. Nedläggningen av Borgå BB väckte mycket kritik och nedläggningen av de gynekologiska operationerna har inte fått ett bättre bemötande, vilket är totalt befogat.

Nedläggningen av de gynekologiska operationerna kommer även utföras utan att invänta resultat från den utredning som undersöker vilka språkliga konsekvenser nedläggningen skulle medföra. Varför görs denna utredning överhuvudtaget ifall ingen bryr sig om resultatet, frågar jag mig? Jag anser att resultatet från undersökningen bör tas i beaktande innan man utför nedläggningen för att veta vad nedläggningen verkligen innebär. I annat fall är utredningen totalt onödig ifall resultatet inte beaktas.

Både nedläggningen av Borgå BB, och nu nedläggningen av de gynekologiska operationerna drabbar även speciellt kvinnor och barn, vilket är en trend som inte får fortsätta. Att ha tillgång till vård nära sitt hem skapar en trygghetskänsla om att man kommer få vård ifall man behöver det. Med den nuvarande besluten fråntar politikerna den lilla känsla av trygghet som återstår hos östnylänningarna.

För att skapa en framtidstro för Östnyland och en tro på att man kommer få vård då man är i behov den måste vi sluta avveckla vården. Vården skall inte leva under ständiga hot om nedskärningar utan istället utvecklas. Vi behöver ingen reform som gör avståndet mellan patienten och vården längre. Det vi behöver är högklassig vård nära klienten, som går att lita på.

Frida Sigfrids

Vice ordförande för Svensk Ungdom