Vi måste hålla ut tillsammans

Finlands styrka är vårt jämlika samhälle, där vi litar på varandra och våra myndigheter.

Coronaepidemin är inte över, men hittills har vårt samhälle klarat av denna svåra prövning. Regeringen Marin har levt upp till sin uppgift att skydda medborgarnas liv genom beslutsamma åtgärder. Samtidigt har regeringen också hållit samhället rullande genom frikostiga stödpaket till företag och kommunerna. Det har visat sig att när smittspridningen hållits i styr, har det också garanterat en fortsatt produktion utan uppehåll, och därmed har nedgången av bnp blivit mindre än beräknat.

Jag är så imponerad av hur testa, spåra och isolera-strategin har omsatts i praktiken från primärhälsovården till specialsjukvården. Utan våra hjältar inom hälso- och sjukvården skulle vi aldrig ha klarat oss. Vaccineringen kommer säkert också att lyckas bara läkemedelsföretagen klarar av att leverera tillräckligt med vaccin.

Den långt framskridna digitaliseringen av samhället har bidragit till att det finländska arbetslivet kunnat övergå till distansarbete i stor omfattning, vilket underlättat genomförandet av coronastrategin. Arbetslivet kommer knappast att helt och hållet att återgå till vad det var före krisen, eftersom det blivit uppenbart att så många arbeten kans skötas framgångsrikt på distans.

Även skolorna har klarat av att genomföra kvalitativ undervisning i dessa exceptionella förhållanden, men distansundervisningen har också varit betungande och ökat klyftorna mellan eleverna. En lärdom från vårens skolstängning är hur viktig närundervisningen är speciellt för eleverna i de lägre årskurserna.

Finlands styrka är vårt jämlika samhälle, där vi litar på varandra och våra myndigheter. När jag besökte en stormarknad senast bar de flesta munskydd för att skydda sig själv och sina medmänniskor. Vi hjälper varandra i snöyran och stöder våra egna företag. Denna tillit möjliggör också att familjer vågar se med tillförsikt på framtiden. Statistikcentralen har uppskattat att antalet födslar ökade 2020 – för första gången sedan 2010. Hoppas trenden håller i sig.

Låt oss komma ihåg president Mauno Koivistos bevingade ord "Då utgången är osäker, låt oss anta att allt går bra". Vi kommer att gå starkare ur den här krisen än många andra samhällen, men vi måste hålla ut tillsammans och orka lite till.

Mikael Hiltunen, Borgå