Vi måste fortsätta jobba för sjukhuset

Östnylänningarna förtjänar ett sjukhus som erbjuder vård mångsidigt.

Borgå sjukhus är viktigt för alla östnylänningar. Tyvärr har en del av funktionerna i vårt gemensamma sjukhus avvecklats under de senaste åren. Borgå BB tvingades stänga i slutet av 2016. Det var myck...