Vi måsta prata om droger

Bild:

Samhället har misslyckats med sin drogpolitik anser Skolungdomsförbundet. Siffror som förbundet har plockat fram ur Institutet för hälsa och välfärds statistik visar att dödsfallen till följd av en överdos ökar

En solig försommardag när sommarlov och semestrar stod för dörren gick hen bort. Lite på tjugo, ensam, av en överdos droger. Men inte ensam om sitt öde. Det delar hen med alltför många andra u...