Vi kan få bukt på algerna

Värmeböljans fröjder grumlas av att vi inte kan svalka oss i havet lite överallt. Nästan hela Finska viken är täckt av blågröna alger, något som aldrig har inträffat tidigare.

Det handlar inte om väderleken i sig. Den måste vi bara underordna oss. Algproblemet kan vi bemästra med egna krafter, men vi måste ta oss an verket med detsamma, även om vi inte hinner rädda nästa sommar.

Huvudorsaken till spridningen av blågröna alger är Östersjöns näringsbelastning, framför allt utsläppet av fosfor. Visst har problemet lyfts fram i allehanda festtal i åratal, men de praktiska åtgärderna har inte vidtagits tillräckligt raskt.

John Nurminens Stiftelse, med sina påtagliga meriter i skyddet av Östersjön, har samlat in privata medel för en ny reningsmetod – gipsbehandling. Miljöministeriet är med på ett hörn i ett pilotprojekt, med ett nog så snålt tilltaget bidrag.

Det går enkelt för jordbrukaren att sprida ut gipset på sin åker. Verkan är både snabb och effektiv. Jordbrukets normala rutiner störs inte heller. De preliminära resultaten antyder att fosforbelastningen från åkern till och med kan halveras.

Vi måste sätta mer fart på projektet, så att modellen kan tas i bruk i alla Östersjöns strandstater. Bollen är hos Miljöministeriet.

Timo Harakka (SDP) riksdagsledamot Helsingfors/Nyland