"Vi borrar direkt när lovet är klart" – Borgå vatten drar nytt vattenrör under åbottnen

Vattenverkets arbetsledare Tom Lindfors, som står vid borrhålet i korsningen av Ågatan och Gymnasiegatan, konstaterar att man kommit långt redan under projektets första arbetstimmar. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vatten vill dra en ny vattenledning under Borgå å för att säkra vattentillförseln till stadens västra delar. I framtiden ska ett större läckage i centrum inte lämna Tolkisborna utan vatten.

– Vid vissa tillfällen har det varit problem med vattentillförseln i stadens västra områden, bland annat i Näse. Västra åstranden är ett växande område och vattentillförseln kan inte hänga på en enda...