"Vi behöver skönhet"

Pia Maria Montonen har en aura av entusiasm kring sig, och den smittar av sig. En månad har förflutit sedan hon tillträdde som ny verksamhetschef på Gumbostrand Konst & Form, och åsikten om den nya arbetsplatsen är redan cementerad: "Det här är kulminationen av mitt yrkesliv!".

Vägen till rollen som ledare och konstkurator på kulturcentret i Sibbo har varit mångsidig och äventyrlig. I Pia Maria Montonens förflutna finns en ekonomexamen, vistelse i England, konstjournalistik och antikexpertis. Samt mycket, mycket annat.

I ungdomen hyste Montonen en önskan att bli domare, men sitt yrkesverksamma liv har hon tillägnat något så diametralt motsatt som kultur.

– Jag läste konsthistoria vid sommaruniversitetet, och insåg att det innehöll allt jag var intresserad av: socialhistoria, politik ..., förklarar Montonen.

Ekonomin fick vara: det kändes självklart att fortsätta studera konst.

Vid Helsingfors universitet fokuserade Montonen på konsthistoria, estetik samt filosofi, och studierna utmynnade i en pro gradu om målaren Amélie Lundahl (1850-1914). Examensarbetet blev också till en Lundahl-utställning som 1998 visades i konstnärens hemstad Uleåborg och i Tavastehus.

Tjugo år senare är Pia Maria Montonen tillbaka i rollen som konstkurator och organisatör av utställningar, efter att ha länge ha arbetat med tv och radio, samt verkat som skribent och författare.

Inspirerat grepp

– Tidigt i verksamheten hade Konst & Form utomstående kuratorer, men övergick sedan till in-house kuratering. Det passar mig jättebra, säger Montonen.

FIN KÄNSLA. Arbetet som in house-kurator på Gumbostrand Konst & Form är en dröm som gått i uppfyllelse för Pia Maria Montonen. Bild: Kristoffer Åberg

Hon är märkbart inspirerad när nya planer för Konst & Form kommer på tal: På tapeten finns redan ett potentiellt samarbete med ljusfestivalen Lux Helsinki, samt nya produkter till centrets butik.

– Det ska bli mera föremål som är specialgjorda för oss. Vi tänker oss samarbete med konstnärer och formgivare som skapar verk enkom för Gumbostrand, säger Montonen.

Hon poängterar ordet "form" i namnet Konst & Form.

– Glaskonst, design, textil, trä ... Jag vill inkorporera formgivning i större utsträckning.

Montonen definierar Konst & Form som ett mellanting mellan galleri och museum.

– Vi har en jättebra bistro och en butik, precis som museer har.

Utställningsutrymmets area på över 600 kvadratmeter är också det så pass stort att det inte helt kan klassificeras som enbart galleriutrymme, men så visades det också för det mesta tre utställningar samtidigt, varav en alltid presenterar en ung konstnär.

Vi tänker oss samarbete med konstnärer och formgivare som skapar verk enkom för Gumbostrand.

Fokus på konsten

Montonen sitter själv i Bildkonstakademins vänners styrelse och ser fram emot att utveckla ung konstnär-konceptet. Ambitionerna för utställningarna är höga.

– Jag ser det som min viktigaste uppgift att leda konstverksamheten.

För år 2018 är utställningskalendern redan spikad, så helheter organiserade av Montonen har egentligen premiär först vid årsskifte. Sommarens solokonstnär är dock utsedd av henne, så ett litet smakprov får Konst & Forms besökare redan detta år.

– Konstnären tillkännages i mars, men jag kan säga redan nu att det kommer att vara något speciellt, ett stort namn, berättar Pia Maria Montonen med nöjd röst.

Jag ser det som min viktigaste uppgift att leda konstverksamheten.

De tills vidare hemliga planerna för utställningsverksamheten har alla sina rötter i Montonens uppriktiga kärlek till bildkonsten, och hennes stora intresse för nutidskonst. Hon känner till våra inhemska museer, såväl stora som små, och är välbekant med flera privata konstsamlingar. Själv är hon ingen konstsamlare i ordets egentliga bemärkelse, men erkänner att väggarna hemma är fulla av konst. Orsaken till den är enkel: "Vi behöver skönhet. Världen skulle vara en bättre plats om vi strävade efter mer skönhet".

Skönhet finns inte bara i konsten inne på konstcentret, utan också utanför, runt omkring. För Pia Maria Montonen är vackra Gumbostrand även viktigare än så, eftersom det är hennes barndomslandskap. Här finns huset som mormodern ritade och lät bygga 1950, och som Montonen fortfarande bebor sommartid. Att arbeta här är en dröm som gått i uppfyllelse.

– Varje gång jag kör till jobbet får jag känslan av att komma hem, en känsla av trygghet.