Vi är alla beroende av EU och därför är det viktigt att rösta

DEBATTÖRER OCH PUBLIK. Bild: Kristoffer Åberg

Tidningen Östnyland samlade till EU-valdebatt på fredagen. Fem debattglada kandidater gav alla sin egen syn på unionen och framtiden.

EU är närvarande i de flesta östnylänningars vardag. Ändå är det många av oss som tycker att vi klarar oss riktigt bra utan EU och som kanske därför låter bli att utnyttja sin rösträtt i valet den 26 maj.

När fem kandidater i EU-valet på fredagen samlades i kafé Gamle Stefan bad debattledaren Birgitta Ehrstén dem först att konkretisera EU, att berätta hur EU verkar på lokalplanet.

Andra frågor gällde de största hoten mot EU, hur man borde agera när en del länder inom EU inte respekterar mänskliga rättigheter eller demokratins grundpelare, och vilka frågor Finland borde driva under sin ordförandeperiod.

Läs mer om debatten i tisdagens tidning!

Matilda af Hällström, Samlingspartiet.

Frida Sigfrids, SFP.

Catharina von Schoultz, SFP.

Tomi Kontkanen, SDP.

Christoffer Hällfors, SFP.

Inbjudna var också Vänsterförbundet, vars svenskspråkiga kandidater inte hade möjlighet att delta och Sannfinländarnas Pirkko Ruohonen-Lerner, som tackade nej.

Mer läsning