Veteraner gav ut historik över femtio aktiva år

SKRIBENT. Esko Riikonen har skrivit Borgå frontveteraners femtioårshistorik. Bild: Karolina Ketola

Borgå frontveteraner har hunnit med mycket sedan starten 1966. Till de allra största prestationerna hör bygget av två trevåningshus i Vårberga.

Föreningen har under årets lopp firat sina 50 år på olika sätt, bland annat med stor jubileumsfest på Mariagården i Gammelbacka. Feståret avrundades med julfest och publiceringen av föreningens historik som har skrivits av redaktören Esko Riikonen.

– Ungefär för ett år sedan kontaktade frontveteranernas styrelse mig och bad mig skriva en femtioårshistorik. Jag tyckte att jag väl kunde ta emot uppdraget. Jag känner alla styrelsemedlemmar och jag visste att samarbetet med dem skulle löpa bra.

Under året som gått har Esko Riikonen plöjt i genom mötesprotokoll och handra handlingar som berör frontveteranernas verksamhet.

– Föreningen grundades den 17 februari 1966. Mötet hölls på Socis i Borgå och till föreningens första ordförande valdes Sigvard Ekholm. Föreningen har hela tiden varit tvåspråkig. Protokollen har skrivits på finska eftersom sekreterarna har varit finskspråkiga. Ordförandeposten har i sin tur oftast innehafts av svensktalande personer.

Höghus

Borgå frontveteraner är Borgås äldsta veteranförening. Borgånejdens krigsveteraner grundades 1968 och motsvarande finska 1970. Den politiska tillhörigheten delade på veteranerna. Frontveteranerna har hört till vänsterns sfär och krigsveteranerna till högerns.

Esko Riikonen berättade att det då och då har hettat till inom föreningen.

– Det berodde inte på att man skulle ha haft olika åsikt om själva verksamheten, utan det har mera handlat om personkemi.

Under Sigvard Ekholms ordförandetid genomförde föreningen ett mastodontprojekt. Årsmötet 1972 beslöt att bygga två trevåningshus med 36 lägenheter på Hansavägen 8 i Vårberga. Tomten arrenderades av Borgå stad och bygget beviljades aravalån. Byggarbetena inleddes i början av 1972 och avslutades i augusti 1973.

I dag utgörs föreningens styrelse av stödmedlemmar. Lars Heinonen är ordförande. Verksamheten fortsätter så länge det finns veteraner kvar. Det finns också planer på att grunda ett traditionsgille som ska ta hand om den framtida verksamheten.

Mer läsning