Verktyg för att minska utsläpp finns redan

Om Finland verkligen seriöst vill gå in för att drastiskt minska trafikens koldioxidutsläpp behövs det politiska beslut.

Valdebatterna inför riksdagsvalet går på högvarv. Finlands åtgärder för att minska koldioxidutsläppen står högt på listan, tyvärr med slagsida för uttalanden om nollvision 2030 med elbilar och förbud av fossilt bränsle. Det inget parti nämnt är att Finland kunde sänka den dieseldrivna trafikens koldioxidutsläpp med 90 procent redan nu genom att använda Nestes My-diesel, raffinerad på avfall. Dessutom är el inget alternativ för den tunga trafiken; transportsektorns alla fordon, bussar samt jordbruks- och andra arbetsmaskiner, båtar.

I ÖN-artikeln (15.3) "Nollvision för 2030 – skärpta klimatmål inom Borgå stad" berättar biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz att Borgå stad redan i juni 2017 gick in för att i stadens hela dieselmateriel använda Nestes förnybara diesel. Han berättar att allt gick smidigt, då ingen modifikation av fordonen behövdes och fordonen tankar dieseln i Tarmola. För Borgås del betyder det att då stadens alla tiotals skåpbilar och tyngre fordon är dieseldrivna har stadens användning av fossil diesel minskat med omkring 100 000 liter per år, vilket motsvarar koldioxidutsläpp på ungefär 240 000 kilo.

Men varför är den förnybara dieseln dyrare än den fossila?! Om Finland verkligen seriöst vill gå in för att drastiskt minska trafikens koldioxidutsläpp behövs det politiska beslut. För att sänka priset på den förnybara dieseln borde dieselns bränsleaccis minskas. Så gott som hela transportbranschen består av enskilda företag där bränslepriset är en betydande kostnadsfaktor, därför är det viktigt att den förnybara dieseln som reducerar koldioxidutsläppen med 90 procent är billigare än den fossila.

Ingalill Tuomolin Borgå

Mer läsning