Verklighetens spindelmän räds inte svindlande höjder

Höga altituder, smala plankor och att inte veta vad som gömmer sig bakom plåten är vardagsmat för dem. Högt ovanför Borgås gator hoppar ett gäng byggarbetare omkring i full gång med att renovera det anrika WSOY-husets tak.

WSOY-huset i Borgå är bara fem våningar högt, men uppe på taket kunde det lika gärna vara Empire State Building. Faller man ner är det kört. På darrande ben går undertecknad framåt längs med takkanten, tryggt hållandes i räcken på båda sidorna. Om träbrädan under mig går sönder nu kan jag åtminstone hänga kvar en stund. När jag tittar runt mig ser jag projektchef Jouko Saukonoja hoppa upp på den sluttande takplåten. För personerna som just nu renoverar taket är detta bara en vanlig arbetsplats.

– Du vänjer dig om ett tag, säger Jouko Saukonoja uppmuntrande medan han går fram och tillbaka på taket.

– Men visst är det alltid en risk när man jobbar på höga höjder.

Ett sådant här plåttak håller ganska länge. Vi brukar prata om 100 år.

Renoveringen av taket på WSOY-huset har pågått sedan början av sommaren. Det är första gången som den här delen av taket renoveras grundligt. Förutom målning och mindre underhåll är taket precis som det var när det byggdes år 1912.

– Ett sådant här plåttak håller ganska länge. Vi brukar prata om 100 år. Så från och med denna renovering kanske det klarar sig i 100 år till utan något större pådrag. Om vi gör det noggrant, säger Saukonoja.

SÄKERHETEN I CENTRUM. Noggranna säkerhetsföreskrifter finns när tak repareras, både för arbetarna och omgivningen. Jouko Saukonoja, Tommi Mikkeli och Hanna Nurminen leder reparationsarbetet på WSOY-taket. Bild: Alexandra Karlsson

Stor säkerhetsmedvetenhet

När arbetarna går på taket som om det vore deras hem, utan att ens notera avståndet till marken, pirrar det till i min höjdrädda mage. Men enligt byggnadsingenjör Tommi Mikkeli på Innocate Oy, som övervakar renoveringen, finns det noggranna säkerhetsföreskrifter.

– Byggställningarna är på plats för att hämma fallrisken. Alla arbetare har också lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning. I förekommande fall används även sele och rep.

Skyddskläderna hjälper föga till om man stiger snett, tänker jag och ser neråt. Men byggarbetarna är vana och vet var de sätter fötterna. I dag går man också igenom säkerhetsriskerna länge på förhand. Förutom farorna för arbetarna gäller det att se över vilka vågspel arbetet utgör för omgivningen.

– Arbete på hög höjd medför många risker som vi alltid försöker förhindra på bästa sätt. Därför började vi förbereda takarbetet ett år på förhand, säger Hanna Nurminen, fastighetschef på Renor Oy.

Just nu renoveras en del av taket som är väldigt gammal. Vi har valt att göra arbetet under sommaren när många som jobbar i huset har semester.

Byggarbetarna på taket kollar varje dag att presenningar och byggställningar är som de ska vara. En gång i veckan görs också grundliga säkerhetsriskmätningar med skriftlig dokumentering.

– Då bedömer man vilka utmaningar som finns på arbetsplatsen, om något saknas eller om det uppstått nya risker, säger Nurminen.

VANLIG ARBETSPLATS. Det sluttande taket på WSOY-huset är inget för de höjdrädda. Bild: Alexandra Karlsson

Skyddat hus försvårar arbetet

WSOY-huset har under årens lopp fått tillökning i olika etapper. Vissa delar av huset daterar tillbaka till mitten av 1800-talet, medan största delen av huset byggts under 1900-talet. I dag finns 130 olika hyresgäster i huset, bland annat finns det ett kafferosteri, flera gymnastiksalar och olika företag.

– Just nu renoveras en del av taket som är väldigt gammal. Vi har valt att göra arbetet under sommaren när många som jobbar i huset har semester. Det är högljutt arbete och vi försöker respektera alla som jobbar här, säger Nurminen.

Delen av hustaket som restaureras är skyddat av Museiverket, vilket innebär större utmaningar för arbetarna än när de jobbar på nyare hustak. Det gäller att bygga enligt modern praxis och med nutida material men takets utseende måste bevaras.

– När man renoverar ett skyddat tak blir arbetet nästan som en konstform. Det gäller att ständigt ta i beaktande att huset ska se lika ut, men samtidigt göra bedömningar om vad som måste moderniseras, säger Nurminen.

– Renoveringstekniken har utvecklats – förr fanns det till exempel inte mycket isolering i taken. Vi måste därför bygga ett tak som ser ut som det gamla, men i enlighet med nutidens krav. Processen kräver ofta beslut och kompromisser för att få ett slutresultat som tillfredställer alla, säger Saukonoja.

Överraskningar kan uppstå

FAKTA

WSOY-renoveringen

Takdelen som renoveras daterar tillbaka till år 1912 och har inte renoverats grundligt sedan dess.

Arbetet inleddes i början av sommaren och väntas vara avklarat i september.

WSOY-husets ägare Renor Oy är beställare, Kattotutka Oy är uppdragstagare och Innocate Oy övervakar arbetet.

I skrivande stund är byggställningarna uppresta utanför WSOY-huset men taket är ännu intakt. Nästa steg är att riva bort plåten, ta bort all gammal isolering och sedan bygga om från grunden. Arbetet förväntas vara färdigt i slutet av september, men eftersom taket inte genomgått någon tidigare renovering kan oväntade problem uppstå.

– När man river upp ett så här gammalt tak kan man hitta vad som helst. Det kan leda till utmaningar vad gäller tidtabellen. Vi måste snabbt reagera om vi hittar något oväntat och göra raska beslut så att projektet inte förlängs och förlängs, säger Saukonoja.

Under någon sekund hinner fantasin ta över – vilka otäckheter är det som gömmer sig under plåten? Sedan berättar arbetarna vidare att även vädret kan försvåra renoveringen. Men det är inte varma temperaturer som ställer till det utan det är starka vindar som är arbetarnas största bekymmer.

– Vi har presenningar som skyddar arbetet från bland annat regn. Men om det kommer en ordentlig storm är frågan om presenningarna räcker? Vi har givetvis gjort mätningar men man kan aldrig vara helt säker, säger Saukonoja.

När man river upp ett så här gammalt tak kan man hitta vad som helst.

Om det blåser mycket måste arbetarna utvärdera om presenningen hålls på plats och ibland även utföra korrigeringar.

Slutligen säger Saukonoja att det är svårt att tänka sig samma arbete för 20 år sedan när det bland annat inte användes väderskydd alls.

– Det hade nog varit otroligt krävande. Och slutresultatet hade inte nödvändigtvis blivit så bra. Jag kan inte riktigt förstå hur man gjorde det här arbetet förr, säger han och samtliga kollegor skrattar.

NU BÖRJAR ARBETET. Byggställningarna är uppresta och presenningen är överdragen. I dagarna ska takplåten på WSOY-huset rivas av och det stora renoveringsarbetet påbörjas på riktigt. Bild: Alexandra Karlsson