Vem tar över kräklan efter Björn Vikström – kandidatnomineringen till biskopsvalet inleds på torsdag

NYVAL. Biskop Björn Vikström lämnar Borgå stift i höst. På torsdag inleds kandidatnomineringen till biskopsvalet som hålls i mars. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Kandidatnomineringen till biskopsvalet i Borgå stift inleds på torsdag och fortsätter två månader framåt, fram till mitten av januari.

Den nuvarande biskopen Björn Vikström tillträder i höst en tjänst som universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademi, och från och med den 1 september behöver stiftet en ny biskop. Kandidatnomineringen inleds torsdagen den 15 november 2018 och avslutas tisdagen 15 januari 2019.

En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet, baskravet är att kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Biskopsvalets första omgång hålls den 19 mars 2019 och föregås av valpaneler. Inför den första valomgången, i februari-mars, ordnas valpaneler på tre eller fyra orter i stiftet. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång, som föregås av valpaneler på två orter,

Den andra valomgången är inprickad till den 10 april och där går de kandidater som fått flest röster upp mot varandra.

Sammanlagt 704 personer har rösträtt i biskopsvalet. Hälften av dem är präster i Borgå stift och hälften lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, lekmannaombuden i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem.

Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Mer läsning