Vem sköter kontakten med stadens företagare i framtiden?

Under pågående fullmäktigeperiod har frågan om hur kontakterna med Borgå stads företagare sköts diskuterats livligt. Stadsfullmäktige har i några repriser röstat om frågan i samband med att budgeten för följande år behandlas. Fullmäktige förutsatte i mitten av perioden att då tjänster inom stadsutvecklingssektorn blir lediga ska man eftersträva att ombilda en tjänst till en näringslivsombudsman eller näringslivschef. Titeln är inte det viktiga, uppgifter och befogenheter är det centrala. Tyvärr har denna omvandling inte lyckats.

Nu är det dags att blicka framåt och stadsutvecklingsnämnden kommer inom en snar framtid att fatta beslut om hur staden ska gå vidare, olika alternativ diskuteras. Det är av strategisk betydelse att staden anställer en person som sköter kontakterna med både existerande företag och företag som vill etablera sig, eller med företag som kanske inte ens tänker på Borgå som en möjlig etableringsort.

Genom att inrätta en tjänst med ansvar för en del av näringslivsutvecklingen (givetvis i samarbete med andra centrala tjänstemän) i staden kunde vi erbjuda service, information om allt som berör företag och kontinuerlig dialog från "en lucka". Betoningen ska finnas på utveckling av näringslivet.

Större företag har lättare att vara i kontakt med staden eftersom deras personalstyrka är av helt annan kaliber än enmansföretag och små företag överlag. Därför borde staden erbjuda service som är lättillgänglig och har ett ansikte utåt. Frågor rörande allt från parkering, trafikarrangemang, olika projekt, tomter, planläggning, etableringsmöjligheter och upphandling är bara några exempel på frågor där personen kunde fungera som länk mellan staden och företagen.

Borgå har otroligt viktiga satsningar på gång som är av strategisk betydelse för att det ska uppstå nya arbetsplatser i regionen, Nyby området invid Sköldvik är den största satsningen på näringslivsutveckling. Följande strategiska satsning bör vara att anställa en person med uttryckligt ansvar för en del av näringslivsutvecklingen.

Mikaela Nylander Borgå