Vem river upp beslut i Borgå?

HÅRT PRESSAD. Lokalitetsledningen har för många projekt på gång medger direktör Börje Borström. Bild: Kristoffer Åberg

Beslutsgången i Borgå förbryllar många. Beror det på politiker eller tjänstemän att beslut rivs upp?

Lokalitetsdirektör Börje Boström är medveten om att kritiken mot honom och Lokalitetsledningen är omfattande. Frågor om kaos i byggplaneringen upprör eftersom det ofta handlar om skolor och daghem som berör många invånare.

– Vi hoppas ju på politiska beslut som håller tio år, att vi vet vilka skolor som ska vara i bruk på längre sikt. Annars går det så att vi investerar i en skola som stängs om något år.

Svängarna kring Tolkis skola är det senaste exemplet på kaos. Något skedde plötsligt förra sommaren då de nästan färdiga planerna åkte i sopkorgen.

– Stadens ledningsgrupp diskuterade ärendet och frågade om vi är på rätt väg. Då hade vi fått problemen med inomhusluften vid Tolkkisten koulu på halsen, säger Boström.

Förslaget som ledningsgruppen kom med innebar att det svenska daghemmet ströks och att man skulle bygga en skola för båda språkgrupperna, modell Vårberga i Tolkis.

– Jag förstår att det är utmanande att man ändrar planer i det skedet. Det är inte en optimal lösning och det är inte så här man ska genomföra projekt men vi ansåg att det skulle vara en mindre risk att bygga en större skola. En stor fastighet är lättare att anpassa då behov förändras.

Ledningsgruppen utgick från att en gemensam skola skulle spara kostnader och man lovade att fullmäktige skulle få de nya planerna i februari-mars i år. Den tidsramen var för kort.

– Vi tror att planerna är klara för beslut först i april.

Vårberga kan kopieras

Lemminkäinen är byggherre och förskjutningar i byggstarten innebär att de räknar ut ett nytt pris.

– Priset är bundet till kostnadsindexet i augusti 2015. I det omformade avtalet binds kostnaderna till den nya byggstarten, så troligen blir det inte mycket dyrare.

Lärarkåren har varit med i planeringen av Vårberga skola och Boström säger att man lyckats placera in flera öppna utrymmen i planen.

– Så långt det har varit möjligt har vi försökt tillfredsställa önskemålen.

Daghem planeras ändå

Tanken på ett svenskt daghem i Tolkis är inte helt skrinlagda. Nu tror man att Tolkkisten koulus gamla del från 20-talet ska gå att bygga om till ett daghem för fyra grupper, medan den problematiska fastighetsdelen från 60-talet rivs. Förskolan ska finnas i skolbyggnaden.

Lokalitetsledningen har fått tillstånd att plocka in utomstående resurser för att lätta på arbetstrycket.

Konsultteam ansvarar därför för Centralköksbygget och bygget av Tallberga daghem. En person ska rekryteras för att ta hand om alla reparationsprojekt.

– Vi har en topp i byggprojekten nu och vi kan inte anställa för att lösa det. Därför har vi valt att ta in konsulter. Men visst är jag oroad för hur personalen orkar och vi har diskuterat det internt. Vi hoppas att det lättar lite nästa höst.

HÅRT PRESSAD. Lokalitetsledningen har för många projekt på gång medger direktör Börje Borström.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz

Förvaltningsdirektör Outi Lehmijoki

Personaldirektör Anu Kalliosaari

Finansdirektör Raija Vaniala

Lokalitetsdirektör Börje Boström

Bildningsdirektör Hilding Mattsson

Social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme

Kommunikationschef Aino-Marja Kontio

Huvudförtroendeman Anne Saarvo

Mer läsning