Vem beslutar om planeringen?

Det har visat sig att det alltid är besvärligt när Museiverket tar ställning till bygg- och planeringsplaner.

Borgåborna har valt stadsfullmäktige för att utveckla och planera utvecklingen i staden. Hur är det nu? Enligt Östnyland har det uppstått olika åsikter om den så kallade Energitomtens bostadsbyggande om jag förstått rätt.

Det har visat sig att det alltid är besvärligt när Museiverket tar ställning till bygg- och planeringsplaner. I detta ärende är det frågan om ett nybygge som planeringsansvariga i staden ansett att borde genomföras, men tyvärr ser det ut att fördröjas vilket är mycket beklagligt. Det är nog bra att Museiverket tar ställning om det berör gammal bebyggelse, men det här gäller ett nytt byggnadsprojekt vilket är mycket svårt att förstå. Hoppas att våra folkvalda i Borgå kommer att övertyga motståndarna att nybygget kan genomföras.

Bengt Dahlqvist, pensionär, Borgå

Mer läsning