Vegetariskt, inte veganskt, en gång i veckan – veganmaten smakade inte

MAT. Eleverna gillade inte veganmaten, i stället fokuserar man mera på vegetariskt. Veganmaten smakade inte. Bild: Arkiv/Evy Nickström

Resultaten från veganmatförsöket i skolor och daghem i Borgå kommer upp i beslutsapparaten i Borgå. Förslaget är att vegetarisk mat blir regelbunden.

Vegetarisk kost en gång i veckan till alla ungdomar och barn, och under sex veckor serveras två veganluncher och fyra lakto-ovo-vegetariska luncher. Det är förslaget som Affärsverket Borgå lokalservice direktion föreslår att man går in för.

Vegankost tillreds också dagligen för alla som vill, som specialkost, och servering av lakto-ovo-vegetarisk kost som fritt alternativ för alla fortsätter för alla barn och ungdomar i Borgåskolor.

Borgå stad inledde i januari ett försök med att servera vegankost till alla barn och ungdomar en gång i veckan. Försöket är en åtgärd enligt den nya stadsstrategins för att motverka klimatförändring Smakråd bestående av skolelever gav respons om veganrätterna och recept omarbetades utifrån detta flera gånger under våren.

– Två recept visade sig vara populära. Grönsakspurésoppa och jalapenonuggets blir kvar på matsedeln. Åtgången av de övriga veganrätterna var mindre. En del av kunderna åt ingen lunch alls under vegandagar och maten har hamnat i bioavfallet, säger kostservicechef Leila Korhonen från Affärsverket Borgå lokalservice i ett pressmeddelande från staden.

Bildningssektorns näringsarbetsgrupp behandlade försökets resultat i maj. Arbetsgruppen föreslår, att staden upphör med servering av veganmat till alla kunder en gång i veckan.

– I daghem och skolor bör serveras sådan mat som barnen och ungdomarna äter så att de inte känner sig hungriga, konstaterar arbetsgruppens ordförande rektor Anne Smolander.

– Det tar ännu tid att regelbundet kunna börja hålla en vegandag varje vecka. De näringsmässigt värdefulla råvarorna med vegetabiliska proteiner behöver ännu utvecklas och recepten för vegankost behöver också utvecklas ytterligare. Vi utnyttjar i fortsättningen nya vegetabiliska proteinprodukter som kommer till marknaden och fortsätter produkt- och receptutveckling med tanke på framtiden, tillägger Leila Korhonen.

– Vi vill också i fortsättningen befrämja klimatmålsättningar i Borgå stadsstrategin med olika modiga försök. Vi har för avsikt att utveckla vårt receptutbud också till övriga delar så att maten blir mer miljövänlig, understryker vd Annika Malms-Tepponen.

Affärsverket Borgå lokalservice direktion behandlar resultaten för veganmatförsöket i skolor och daghem på mötet den 11 juni.

Mer läsning